Sunday, 16 September 2012

Tanda-tanda Ajal Tiba

Dalam kitab Zahri Riyadh diceritakan bahawa Nabi Yaakub bersahabat dengan malaikat maut. Suatu hari malaikat maut mengunjunginya. Nabi Yaakub bertanya padanya "Wahai malaikat maut, engkau datang sekadar mengunjungiku atau hendak mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab "Aku datang hendak berkunjung."

Nabi Yaakub: "Aku mohon kau memenuhi permintaanku."

Malaikat Maut: "Apakah permintaanmu itu?"

Nabi Yaakub: "Bila ajalku telah dekat, tolong engkau beritahu padaku."

Malaikat Maut: "Baiklah nanti aku akan hantarkan kepadamu dua atau tiga orang utusan."

Pada waktu ajal Nabi Yaakub hampir tiba, datanglah malaikat maut kepadanya. 

Nabi Yaakub: "Wahai malaikat maut, engkau datang sekadar mengunjungiku atau hendak mencabut nyawaku?"

Malaikat maut: "Kali ini aku datang untuk mencabut nyawamu."

Nabi Yaakub: "Bukankah engkau telah berjanji kepadaku akan menghantarkan dua atau tiga orang utusan  untuk memaklumkan kepadaku?"

Malaikat maut: "Aku telah lakukan itu. Ketahuilah bahawa keputihan rambutmu setelah warna hitam, kelemahan tubuhmu setelah engkau kuat dan kebongkokan tubuhmu setelah engkau berbadan tegap merupakan utusanku kepada anak Adam sebelum dia mati."

No comments:

Post a Comment